Löytyi 35566 liidiä

Kuorma-auton Hankinta

Pyydämme tarjousta Porin kaupungin teknisen toimialan käyttöön hankittavasta uudesta kokonaispainoltaan 28 tonnin kuorma-autosta tarjouspyynnössä mainituin varustein. Kuorma-auton tekniset vaatimukset on kuvattu tarjouspyynnön kohdassa Tarjouspyynnön muut ehdot.
Hankintailmoitus - 2 pv sitten - Raskaat moottoriajoneuvot

Työnpolku- Ja Urapolku -valmennuspalvelut

Hankinta on palvelukokonaisuus, joka muodostuu kestoltaan ja sisällöltään määritellystä valmennusjaksosta ja sitä seuraavasta sisällöltään vapaamuotoisesta palvelunosasta. Palvelukokonaisuuden päättymisen jälkeen palveluntuottajan tuloksellisuutta tarkastellaan sovittujen kriteerien mukaisesti. Palveluntuottajalta edellytetään samanaikaista tuloksellisuutta sekä koko valmennetun
Korjausilmoitus - 2 pv sitten - Työnhakupalvelut

Sähköenergian Ja Sähkösalkun Hallintapalvelujen Hankinta Jyväskylän Kaupungille Ja Kaupunkikonserniin Kuuluville Yhteisöille

Hankinnan kohteena on Jyväskylän kaupungin ja kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen sähköenergian ja sähkösalkun hallintapalvelujen hankinta. Hankinnassa mukana olevat tytäryhteisöt on lueteltu liitteellä 1. Hankinnan yksityiskohdat ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjoista.
Hankintailmoitus - 2 pv sitten - Sähkö

Suuhygienistien Iltavastaanottojen Hankinta

Vantaan kaupungin suun terveydenhuollon liikelaitos (jatkossa kaupungin liikelaitos) järjesti keväällä 2018 tarjouskilpailun suuhygienistien iltavastaanottojen hankinnasta ajalle 1.8.2018-31.12.2019. Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella vuosi (1) kerrallaan.
Hankintailmoitus - 2 pv sitten - Hammashoitopalvelut ja niihin liittyvät palvelut

Maahanmuuttajien Kotoutumiskoulutuksen Puitejärjestely Pääkaupunkiseudulla

Puitejärjestelyn kohteena on pääkaupunkiseudulla työvoimakoulutuksena toteutettava aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus. Osa-alueella 5 "Ammatillisiin opintoihin tähtäävä polku" järjestetään lisäksi osaamis- ja ammattitaitokartoituksia, jotka toteutetaan asiantuntija-arviointipalveluna. Tarkemmat tiedot palveluista ja niiden toteutuksesta on kuvattu tarjouspyynnön liitteess
Hankintailmoitus - 2 pv sitten - Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut

Call For Tenders For Expert Services Concerning Competitive Tendering And Financial Expertise

Description of the subject of the call for tenders The Government has decided to open passenger rail transport to competition. The Ministry of Transport and Communications is responsible for organising the competitive tendering, including tasks such as the drawing up of the tender documents, the more specific definition of the subject of the procurement and the procurement contracts. The passenger

Kiinteistönhoitopalvelut, Kori 2

Hankinnan kohteena olevat kiinteistöpalvelut kohdistuvat osaan hankintayksikkönä toimivan Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimista kiinteistöistä. Kohteet sijaitsevat Helsingissä. Kohteet on lueteltu tarjouslomakkeissa (liitteet 6a ja 6b). Palvelusopimus tullaan tekemään osa-alueittain yhden tarjoajan kanssa. Osa 1; kiinteistönhoitopalvelut, Osa 2; ulkoalueiden h
Hankintailmoitus - 2 pv sitten - Korjaus- ja huoltopalvelut

Muuttopalvelujen Puitejärjestely

Hankintalain tarkoittama hankintayksikkö on Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK) , joka pyytää tarjoustanne muuttopalveluista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Puitesopimuskumppaneiksi valitaan 3 tarjoajaa. Jos hyväksyttävissä olevia tarjouksen tehneitä tarjoajia on vähemmän kuin kolme, voidaan valita vähemmän kuin kolme tarjoajaa. Tilaajina voivat olla koko Osekk-konserni
Kansallinen hankintailmoitus - 2 pv sitten - Siirto- ja muuttopalvelut

Jussarön Entisen Merivartioaseman Maaperän Puhdistus

Rajavartiolaitos pyytää tarjousta Jussarön entisen merivartioaseman maaperän kunnostustyöstä. Urakkaan kuuluu pilaantuneen maa-aineksen poistamien PIMA-kaivusuunnitelman mukaisesti. Kohde sijaitsee saaristossa Jussarön saarella, Tammisaaren edustalla noin 10 kilometrin päässä mantereesta. Kaikki kohteeseen saapuvan ja lähtevän materiaalin kuljetus tulee hoitaa lautan tai veneen avulla.
Kansallinen hankintailmoitus - 2 pv sitten - Saastuneen maaperän puhdistustyöt

Kiinteistönhuollon Tarjouspyyntö

Kansallinen hankintailmoitus - 2 pv sitten - Kiinteistöpalvelut