Löytyi 26609 liidiä

Taktinen Suojaliivi

Hankintailmoitus - Tänään klo 12:45 - Suojavaatteet ja -varusteet

H-rakennus - Monitorointijärjestelmä

Hankinnan kohteena on monitorointijärjestelmä Satakunnan keskussairaalan H-uudisrakennukseen. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.
Hankintailmoitus - Tänään klo 12:15 - Monitorit

Asuinrakennusten Rakentaminen Kokonaisvastuutoimituksena

Hankintaan kuuluvat suunnittelu ja rakentaminen (KVR) tarjoajan tontille. Hintahaarukka ilman arvonlisäveroa on 5 M€ - 25 M€. Kyseessä on kiinteähintainen urakka.
Hankintailmoitus - Tänään klo 12:00 - Talojen rakennustyöt

Hsl:n Palvelumuotoilun Puitejärjestely

Tällä kilpailutuksella HSL hakee kokonaisvaltaista palvelumuotoilukumppania kehittämään yhteistyössä HSL:n kanssa HSL:n tilaaman ja tuottaman joukkoliikennepalvelukokonaisuuden asiakaskokemusta. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, jonka puitteissa HSL voi ostaa valitulta kumppanilta palvelumuotoilukeskeisten palvelukehitysprojektien toteutuksen ja konsultoinnin palveluja erikseen mä
Hankintailmoitus - Tänään klo 12:00 - Muotoilun/suunnittelun palvelut

Digitaalisten Palveluiden Suunnittelun Puitejärjestely

Digitaaliset palvelut ovat keskeinen osa HSL:n asiakaslähtöistä toimintaa. Esimerkkejä HSL:n digitaalisista palveluista ovat mm. Reittiopas ja Mobiililippu. Vastaavien palveluiden käyttöönotto vauhdittuu lähitulevaisuudessa entisestään. Lisäksi digitaalisten palveluiden kokonaisuuteen liittyvät myös fyysiset laitteet, kuten matkakortinlukijat ja lippuautomaatit, sekä näiden käyttö
Hankintailmoitus - Tänään klo 12:00 - WWW-sivustojen suunnittelupalvelut

Team Finland Teollinen Internet –ohjelman Koordinointipalvelut

Hankinnan tarkoituksena on hankkia palveluntarjoaja ensisijaisesti Team Finland Teollinen Internet –ohjelman koordinointitehtäviin, mutta valitun toimittajan palveluita voidaan hankkia samoilla hinnoilla ja sopimusehdoilla myös vastaaviin tehtäviin muissa Business Finlandin ohjelmissa. Optio: Mikäli tekoälyn ja alustatalouden teemoihin keskittyvä DELTA–ohjelma päätetään käynnistä

Laserleikkauskone

Laserleikkauskoneen hankinta opetuskäyttöön WinNovan Rauman Kampukselle
Hankintailmoitus - Tänään klo 12:00 - Laserin avulla toimivat työstökoneet sekä työstöyksiköt

Kiviainekset Sekä Hiekoitus- Ja Erikoismateriaalit

Hyvinkään kaupunki (myöhemmin hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjoustanne kiviaineksista sekä hiekoitus- ja erikoismateriaaleista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Sopimustoimittajiksi valitaan vähintään kolme (3) tarjoajaa jokaisessa osakokonaisuudessa (kohderyhmässä). Jos hyväksyttävissä olevan tarjouksen antaneita tarjoajia on vähemmän kuin kolme (3), voidaan valita väh
Hankintailmoitus - Tänään klo 12:00 - Sora, hiekka, sepeli ja muut kiviainekset

Työmaiden P1-asiantuntijapalvelut Puitejärjestely

Työmaiden P1-asiantuntijapalvelujen kohteet ovat pääsääntöisesti Lahden kaupungin ja sen konserniyksiköiden- ja yhtiöiden omistamissa rakennuksissa, joissa tehdään rakennustöitä puhtausluokan P1-vaatimustason mukaisesti.
Hankintailmoitus - Tänään klo 12:00 - Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut

2d Laser-leikkuri

Tarjous 2D laser-leikkauskoneesta (2kW) tulee tehdä tarjouspyyntöä vastaavassa muodossa sisältäen vähintään tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Lisäksi tarjoukseen tulee liittää muut tarpeelliset asiakirjat kuten laitteiden tekniset esitteet ja tiedot. Tarjous, liitteet ja teknisten esitteiden on oltava pääosin suomenkielisiä ja täydentävät liitteet voivat olla englanninki
Hankintailmoitus - Tänään klo 11:15 - Työstökoneet