Löytyi 30754 liidiä

Askartelu-, Käsityö- Ja Taidetarvikkeet

Hankinnan kohteena ovat askartelu-, käsityö- ja taidetarvikkeet Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin eri yksiköihin.

Äänekosken Kaupungin Kuljetukset, Mämmen Alue

Tarjouskilpailun kohteena ovat Äänekosken kaupungin kuljetukset; oppilaskuljetukset, seniori- ja toimintakeskuksen asiakaskuljetukset ja Senior -liikenne. Auto avustaa tarvittaessa ruokapalvelun kuljetuksia (yksiköihin ja kotiin jaettavaa ateriapalvelua). Tarjouskilpailussa haetaan yhtä ajoneuvoa (vähintään 13 -istumapaikkaa oppilaille, 4WD). Tarjouspyynnön liitteissä on tarkemmin mää
Hankintailmoitus - Eilen klo 16:30 - Joukkoliikennepalvelut maanteitse

Angiografialaite (pkssk-siun Sote)

Angiografialaitteisto toimenpideradiologiseen käyttöön, 1 kpl.

Siikajoen Kunnan Palveluliikenteen, Asiointiliikenteen Ja Koulukuljetusten Hankinta

Tarjouskilpailu koskee Siikajoen kunnan palveluliikenteen, asiointiliikenteen sekä ruoka- ja koulukuljetuksien hoitamista ajalle 1.8.2018 - 31.7.2020 + optio 2 vuotta. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 6.4.2018 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset 10
Hankintailmoitus - Eilen klo 16:30 - Tieliikennepalvelut

Keskeytysilmoitus / Polvijärven Kunnan Ateriakuljetukset

Polvijärven kunnan ateriakuljetuksien hankinta sopimuskaudelle 01.01.2018 - 31.12.2019 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus.
Hankintailmoitus - Eilen klo 16:30 - Ateriakuljetuspalvelut

Angiografialaitteistot (2 Kpl) 4472/aku/18

Tuomi Logistiikka Oy pyytää tarjouksia Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen toimeksiannosta verisuoni ja toimenpideradiologian yksikön käyttöön hankittavasta kahden suunnan, kahdella c-kaarella ja kahdella suoradigitaalisella kuvailmaisimella varustetusta kahdesta (2) angiografialaitteistosta.
Hankintailmoitus - Eilen klo 16:30 - Lääketieteelliset laitteet

Haavi-kortteli, Kosteusmittausurakka

Asuinrakennushankkeen kosteusmittaustyöt
Hankintailmoitus - Eilen klo 16:30 - Rakennustyöt

Atk-laitteet Ja -tarvikkeet

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää Teitä antamaan tarjouksen ATK-laitteista ja -tarvikkeista sopimuskaudelle 01.06.2018 - 31.05.2021 + yhden (1) vuoden optio. Tavaran/laitteen tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallis
Korjausilmoitus - Eilen klo 16:30 - Atk-laitteet ja -tarvikkeet

Röntgenläpivalaisulaitteistot (c-kaaret) 4583/paa/18

Tuomi Logistiikka Oy pyytää tarjouksia Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) toimeksiannosta leikkausyksiköiden käyttöön soveltuvista 2 kpl:sta röntgenläpivalaisulaitteistoja (C-kaari). Laitteistoja käytetään sekä aikuisten että lasten kuvantamiseen.
Hankintailmoitus - Eilen klo 16:30 - Lääketieteelliset laitteet

Fixed Income Portfolio Analysis Tool

Keva is looking for a new fixed income portfolio analysis tool as a Saas service (Software as a Service) and its support and maintenance as defined in this call for tenders.